top of page

Värderingar

Det är viktigt att jag som medarbetare har värderingar som någorlunda stämmer överens med företagets värderingar, de behöver inte vara samma, men de bör heller inte motsätta sig helt. När vi vet vilka värderingar som är viktiga för oss kan vi göra medvetna val och agera i enlighet med dem.

Följande värderingar är viktiga för oss på RAMS Tech:

Balans

Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid, vilket resulterar i bästa resultat för alla parter.

Engagemang

Vi bryr oss! Vi är engagerade i våra uppdrag och med stort intresse känner vi ägandeskap för våra uppgifter.

Kvalitet

Med rätt kompetens och stort ansvar levererar vi med precision.

Laganda

1 + 1 > 2! En medarbetare från RAMS Tech ger tillgång till företagets samlade kompetens.

Med engagemang, laganda och balans i livet uppnår vi bästa resultat med hög kvalitet!

bottom of page