top of page
Inside a Train

Vad är RAMS?

Det moderna samhället är beroende av att flera tekniska system uppfyller sin funktion under årets alla timmar. Ett oplanerat driftstopp i en elkraftstation eller en dörr på ett persontåg som plötsligt öppnas under transport kan få förödande konsekvenser för alla inblandade. För systemägarna kan dessa händelser bland annat medföra uteblivna intäkter samt kostnader för underhåll. För användarna kan olyckor ibland medföra fysiska skador.

Genom att i förväg identifiera alla kritiska komponenter kan man säkerställa att systemen uppnår acceptabla nivåer för tillgänglighet och säkerhet samtidigt som man minskar risken för att oönskade händelser inträffar. De svagaste länkarna i kedjan åtgärdas för att stärka systemets tillgänglighet och öka säkerheten, underhåll sker på ett optimalt sätt där det som mest behövs samt att reservdelar till kritiska komponenter görs tillgängliga för att minimera stilleståndstiden.

RAMS Tech erbjuder konsulttjänster för att analysera kundens tekniska system och bidra till dess funktionssäkerhet, driftsäkerhet, underhållsmässighet och systemsäkerhet, på engelska kallat Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS). På så vis minskar risken för skador på människa, material och miljö samtidigt som livscykelkostnaderna minskar.

Take Off

Hur mycket kan ert företag tjäna på att systemen är driftsäkra, systemsäkra och funktionssäkra?

Läs gärna mer om vad vi erbjuder för tjänster eller kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan göra för ert företag.

bottom of page