top of page
Wind Turbines in the Mountains

Utförda uppdrag

RAMS/LCC
ram 2.jpg

RAMS/LCC och functional safety för järnvägslösningar

Bombardier Transportation har en bred kompetens som komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av fordon, driv- och styrsystem till signalsystem och fullständig underhållsservice.

RAMS Tech har långsiktiga uppdrag åt Bombardier inom RAMS/LCC och functional safety för flertalet projekt sedan 1998. Uppdragen utförs på fordonsnivå, för elektriska och mekaniska drivsystem, inom Train Control and Management System (TCMS) samt för signalsystem. TCMS uppfyller säkerhetsnivå Safety Integrity Level (SIL) 2 medan signalsystem uppfyller kraven för SIL4.

clutch-4888550_1920.jpg

RAMS/LCC för tågkoppel

Kopplet utgör en central roll i tågets gångdynamik. Det finns ett flertal typer med olika funktion beroende på tågtyp, om kopplet ska vara öppningsbart eller fast, automatiskt eller manuellt, för normaldrift eller bogsering, etc. 

RAMS Tech har haft uppdrag sedan 2003 som specialist inom RAMS/LCC.

Railway Tracks closeup

Safety inom ERTMS

Infranord har installerat European Rail Traffic Management System (ERTMS) på en typ av motortrallor för att få trafikeringstillstånd på Haparandabanan. Specific Transmission Modules (STM) behövdes också på fordonen för att underlätta in- och utfart där äldre Automatic Train Control (ATC) system är installerade. 

RAMS Tech fick specialistuppdraget av Stockholmskonsulterna att utföra säkerhetsredovisningen för ERTMS ombord på fordonet på grund av sin långa erfarenhet inom RAMS och functional safety.

Wind%20Mills_edited.jpg

RAMS och functional safety för offshore wind

För att reducera koldioxidutsläppen med flera miljoner ton koldioxid per år byggs det allt fler större vindkraftsparker ute till havs. Då avstånden till land är stora omvandlas ofta först strömmen från växelström till likström på havsbaserade plattformar för att bl.a. minska energiförlusterna. Därefter omvandlas strömmen igen innan den når det fasta transmissionsnätet på land. 

 

RAMS Tech har haft en ledande roll i att koordinera RAMS-arbetet samt functional safety för flera av dessa överföringar beroende på vår långa erfarenhet inom elkraft och järnvägslösningar.

Electricity Station

RAM för elkraftsanläggningar

ABB utvecklar teknik som möjliggör för kraftsystemägare att öka kapaciteten hos det existerande kraftsystemet samtidigt som den elektriska stabiliteten förbättras.

RAMS Tech har ca. 15 års erfarenhet som specialist med uppdrag inom RAM för elkraftsanläggningar.

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.

ram 1.jpg

Safety manager för hjullastare

För att få sälja maskiner på den europeiska marknaden krävs att man bland annat uppfyller maskindirektivet, ljuddirektivet och EMC-direktivet. 

RAMS Tech arbetade som Safety manager i fyra olika hjullastarprojekt med framförallt maskindirektivet och de krav som ställdes på machine safety i syfte att erhålla CE-märkning för maskinerna.

Safety ERTMS / Offshore wind
RAM och saftey manager
bottom of page