top of page
Passenger train moves fast at sunset tim

För säkra, tillgängliga och kostnadseffektiva system

Vi erbjuder konsulttjänster inom RAM/LCC, Safety och Functional Safety

tjänster

Vårt erbjudande

Vi arbetar för att uppnå driftsäkra och funktionssäkra system till en minimal livscykelkostnad samt att bidra till säkra system för människa, material och miljö. Läs mer nedan om våra tjänster.

Kursutbud

I samarbete med Risknowlogy erbjuder RAMS Tech kurs och certifiering inom Functional Safety enligt IEC 61508/ IEC 61511.

Konsulttjänster

RAMS Tech erbjuder tjänster inom sex olika huvudområden som var och en omfattar en iterativ process enligt gällande standarder och normer.

Akademi

Vi ser våra medarbetares kompetens-utveckling som en av våra viktigaste strategiska frågor. Tillsammans sätter vi upp en personlig utvecklingsplan för att vidareutveckla, fördjupa och bredda kompetensen.

Våra områden

Uppdragen omfattar normalt en process över systemets livslängd som utförs av medarbetare med specialistkunskaper.

Vi har kunskap och erfarenhet av att arbeta med enskilda specialistuppdrag eller i projektform och arbetar gärna tillsammans i grupp.

Arbetet utförs normalt enligt gällande normer och standarder så långt det är praktiskt möjligt

ramstech-cirkel-illustration-omraden.png
uppdrag

Utförda uppdrag

ram 2.jpg

RAMS/LCC och functional safety för järnvägslösningar

RAMS Tech har långsiktiga uppdrag åt Bombardier inom RAMS/LCC och functional safety för flertalet projekt sedan 1998.

clutch-4888550_1920.jpg

RAMS/LCC

för tågkoppel

RAMS Tech har haft uppdrag sedan 2003 som specialist inom RAMS/LCC. Kopplet utgör en central roll i tågets gångdynamik...

RAMS och functional safety för offshore wind

RAMS Tech har haft en ledande roll i att koordinera RAMS-arbetet samt functional safety för flera av dessa överföringar...

Wind%20Mills_edited.jpg

Safety manager

för hjullastare

RAMS Tech arbetade som Safety manager i fyra olika hjullastarprojekt med framförallt maskindirektivet...

ram 1.jpg
om oss
Stang-up Meeting
On the Train

Om oss

RAMS Tech är ett växande teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom Reliability, Availability, Maintainability och Safety (RAMS), Life Cycle Cost (LCC) samt inom Functional Safety till företag och organisationer som hanterar tekniska produkter eller system.

Vi har lång erfarenhet av våra tjänsteområden samt en bred branschkunskap som främst återfinns inom det järnvägstekniska området samt inom elkraft som exempelvis uppkoppling mot havsbaserade vindkraftsparker.

RAMS Tech är certifierad "Functional Safety Professional in accordance with IEC 61508:2010" enligt TÜV SÜD.

Vad är syftet med att använda RAMS och vad innebär det?

All Videos

All Videos

Titta nu
kontakta oss
bottom of page